เทียนพรรษา
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา นับว่าเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีความสำคัญ ของชาวอุบลราชธานี ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่มีมาเป็นเวลายาวนานตั้งแ่ต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็ํนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นในทุก ๆ ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น